За нас

През 2002 г. е основана Академия по бойни изкуства Плевен, България с цел:

 • Изучаване, обучение, пропагандиране и разпространение на източните бойни изкуства.
 • Хармонично и духовно развитие на личността.
 • Обучение и подобряване физическото и психическото развитие на деца и подрастващи.
 • Утвърждаване на приетите морални и нравствени ценности – уважение на личността, самодисциплина и организация.
 • Методическа помощ при селекциониране и подготовка на национални клубове и състезатели за участие в световни, европейски и други първенства в сферата на източните бойни изкуства.
 • Разработване на методически указания за повишаване на подготовката и квалификацията на спортните и инструкторските кадри в учебно-тренировъчния и възпитателен процес.
 • Организиране и участие в демонстрации и семинари по източни бойни изкуства с цел популяризирането им сред обществото.
 • Разработване на програми и концепции с цел развитието на бойните изкуства.
 • Световен обмен на идеи и опит с международни гранд-майстори , споделящи еднакви виждания и разбирания в областта на бойните изкуства.
 • Организиране създаването на собствена материална база на клубни и други подобни помещения.
 • Организиране и провеждане на инструкторски и съдийски курсове и семинари.
 • Стремеж към намаляване на нарастващата тенденция за тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотични средства сред младите хора.
 • Внедряване, разработване и развиване на международни проекти и концепции.