Контакти

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СГРАДАТА НА СТОМАТОЛОГИЯТА /ЕТАЖ 5/.

СПРАВКА И ЗАПИСВАНИЯ:  ВСЕКИ ДЕН ОТ 19:00 ЧАСА
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0888/65-21-20
гр. Плевен
бул. Русе N:1 (Сградата на стоматологията), ет. 5
Вход централен.

E-mail: lyubomirtsankov@yahoo.com