Джийт Кун До

 

В края на 20-ти и началото на 21-ви век, практикуването на бойните изкуства според философията и практиката на Джийт Кун До се превърна в масово явление в сферата на традиционните и модерни бойни изкуства, стилове и бойни спортове. Тази прогресивна и всебхващаща тенденция не би могла да бъде възможна без гигантския прогрес, който направи легендарния Брус Лий чрез философията и практиката на освобождаването от класиката, от древните и закостенели виждания за приложение на бойните изкуства към съвременния човек. Ние неговите преки последователи и многобройните и неуморни представители на отделните бойни изкуства и стилове, които съзнателно въвеждат кръстосаната подготовка в своята практика, даваме своя принос към рационализирането, осъвременяването и свободата в бойните изкуства.

Джийт Кун До е изкуство, чиято философия и практика черпи от богатството на съществуващите бойни изкуства и системи, насочва човека към освобождаване от класиката, към развитие според уникалността на отделната личност и споделяне на общите принципи, методи и техники, характерни за повечето бойни изкуства, както и за хора разкрепостени от догмите. Брус Лий пръв предвиди и извърши революционен скок в бъдещето на бойните изкуства, създавайки Джийт Кун До – един вечно протичащ процес на развитие и усъвършенстване не само в тези изкуства, но и в живота, работата, учението, семейството и любовта. Самият процес на възникване и развитие на философията и практиката на Джийт Кун До е свързана със съпътстващи процеси на изграждане,  приобщаване, разширяване, експериментиране до изкристализиране на целите и концепциите на един непрекъснат процес, който всъщност трябва да представлява голямата философско-прагматична характеристика на така нареченото изкуство Джийт Кун До. За неговите последователи най-важното е да разбират и практикуват бойните изкуства като личности, като творчески индивиди и да не робуват на техники, методи и подходи, които не са подходящи за тях.

  Човек трябва да изхожда винаги от своята личностна уникалност и да практикува и експериментира на тази база. В тази връзка философията и практиката на  Джийт Кун До стимулира творчеството, индивидуалния поглед и подход при пълна свобода за експериментиране на всичко онова, което инструкторът преподава на своите обучаеми. Затова в изкуството на Брус Лий инструкторът е водач на ученика, показвайки и насочвайки го във вечните принципи и доказани истини. Всъщност това изкуство няма граници, и по-точно това е един непрекъснат процес на саморазвитие на човека. За очертания или граници не може да се говори, тъй като тогава спира процесът на усъвършенстване, най-важният принцип на Джийт Кун До, и тогава нещата застиват и обричат трениращия на застой и самоограничаване. Не е възможно да се обхванат всички аспекти на практикуването, които се включват в процеса, наречен  Джийт Кун До, но е достатъчно да се спомене, че това изкуство приема, приспособява и генетично имплантира непрекъснати техники, принципи и подходи от съществуващите в своето многообразие бойни изкуства и черпи стимули за своето богатство и разнообразие от древните и модерни направления в света на бойните изкуства. В етапа на съвременното развитие на бойните изкуства продължава тенденцията, която разви Брус Лий, а тя е сближаване, коопериране и взаимно проникване на съществуващите бойни изкуства, която всъщност е и връщане към нейните същински корени. Всички те са възникнали за нуждите на самозащитата, оцеляването и защитата на човешкия род. В днешно време, наред с театралното, демонстративното и състезателно направление, се усеща необходимостта от възстановяване на техния прагматичен и реалистичен първоначален замисъл. Освен това общата глобализация оказва целенасочено влияние върху сближаването на бойните изкуства. По тази причина  Джийт Кун До работи в тесни контакти с представители на другите бойни изкуства и успешно подпомага този естествен процес на сътрудничество и взаимодействие между различните бойни изкуства и стилови разновидности.