Граплинг

Под “Граплинг” се разбира техники, маневри, парирания, които се прилагат на опонента (понякога се използват дрехите на другия), с цел да се постигне физическо предимство, чрез подобряване на позицията или избягване, или подчиняване и нараняване на опонента, чрез приложението на различни „Граплинг” техники и парирания на същите. ”Граплинг” обхваща или е включен в много стилове и дисциплини,практикува се като спорт или форма на самозащита. ”Граплинг” не включва удари или иползването на оръжия, въпреки че някои от „граплинг” дисциплините изучава тактики, които включват оръжие и удари.

Общо „Граплинг” техниките може да се разделят на: бой в „клинч”; падания и хвърляния; ”подчиняващи хватки и техники за контрол;” преобръщания и подсечки”; ”прекатурвания и избягване”.